×

פאנל גדר מחוזקתמק"ט
PG00011
גדר זמנית
מפתח רשת: רוחב 50 מ"מ אורך 264 מ"מ