×

תפסן סטנדרטימק"ט
THD001
אביזרים

תפסן  סטנדרטי לאבטחת גידור אתר זמני. מצמדי גידור זמניים, לחיבור פאנל גדר רשת זמניים זה לזה.

תפסנים סטנדרטים מיוצרים מפלדה מגולוונת ועמידים בפני מזג אוויר. אנו ממליצים להדק קו גידור רשת זמני עם שני תפסנים לפאנל, בחלקו העליון והתחתון.