הקמת 700 מטר גדר זמנית ו- 700 מטר מסך הסתרה בפארק הירקון