השכרת גדר זמנית / מסך הסתרה / רשתות צל - גמר כוכב הבא באמפי פארק ראשון לציון