פסטיבל יותר בפארק הירקון - חבילת גדר זמנית ,מסך הסתרה,תרנים ועוד

2021-08-30

ליקו-גדר סיפקה עבור פסטיבל יותר בפארק הירקון חבילת גדר זמנית ,מסך הסתרה,תרנים ועוד.