ביצוע עבודת לילה בחולון, מכירה 805 מ׳ גדר זמנית - ייצור ליקו גדר