מכירת גדר סטנדרט ייצור ליקו-גדר ומחסומי פלסטיק לפרויקט בחיפה

2024-05-17