מכירת גדר זמנית מחוזקת ייצור ליקו-גדר עבור חברה אפקון לתיחום טריבונה