קייטנת כפר קרע

2019-07-22

הקמת רשת צל בגודל 500 מטר לקייטנת כפר קרע