ליקו-גדר במרתון ירושלים 2024

2024-05-18

ביצוע עבודת גידור זמני, מסך הסתרה ועוד