אוניברסיטת בן גוריון מתחדשת ב- 50 מחסום רגל קבועה

2024-05-18

המחסומים ממותגים בלוחית חיתוך לייזר לפי דרישה הלקוח